Riigilõivud

Riigilõivud Austraalia dollarites kõiguvad iga kuu seoses valuutakursi muutusega. Riigilõive uuendatakse iga kuu teisel tööpäeval.

Riigilõivude summad 02.08.2023 seisuga:

Tõendid:

  • Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) – 33 AUD
  • Rahvastikuregistri väljavõte (elukoht, nimemuutus, lapsed, vanemad) – 33 AUD
  • Tõend Konsulile teadaolevate asjaolude, sh. isiku karistamatuse kohta – 50 AUD

 

Eesti Vabariigi pass ja ID-kaart (kättesaamisega saatkonnas Canberras või aukonsuli juures)

  • Pass – 149 AUD
  • ID-kaart –  124 AUD
  • Pass + ID-kaart – 165 AUD
  • Pass soodustingimustel* – 66 AUD
  • Id-kaart soodustingimustel* – 50 AUD
  • Pass + ID-kaart soodustingimustel* – 75 AUD

*Riigilõivud soodustingimustel – alla 15 aastane, Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isik, Eestis registreeritud puudega isik.