Esmapass lapsele

Lapsele esmapassi taotlemine

Lapse esmapassi saad taotleda läbi EV Suursaatkonna Canberras. Seda võid teha samaaegselt lapse sünni Rahvastikuregistrisse kandmisega. Rohkem infot perekonnatoimingute kohta siin

Esmapassi taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  1. Apostillitud originaalsünnitunnistus (info apostillimise kohta)
  2. Isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet
  3. Esmapassi lisaankeet
  4. Mõlema vanema passikoopiad, kuhu on peale kirjutatud „Koopia õige“ + kuupäev + allkiri
  5. Kui üks lapsevanem ei ole Eesti kodanik, siis teise vanema nõusolek.
  6. Tasutud riigilõivu maksekviitung
  7. Lapse digitaalne dokumendifoto (foto nõuded). Dokumendifoto saada e-kirjaga otse ppa@politsei.ee, emaili teemareale märgi taotleja nimi ja sünniaeg/isikukood

Saada kõik dokumendid registreeritud postiga saatkonda aadressil

12 Darwin Avenue

Yarralumla ACT 2600

Konsulaarametnik kannab lapse Rahvastikuregistrisse ja edastab passitaotluse Politsei- ja Piirivalveametile Eestis.

Riigilõivud muutuvad iga kuu seoses valuutakursi kõikumisega, täpse riigilõivu summa jaoks võta ühendust EV Suursaatkonnaga Canberras.

Riigilõiv maksa EV Suursaatkonna Canberras Austraalia pangakontole.

Panga rekvisiidid:

ANZ Bank

Account name: Estonian Embassy

BSB: 012003

Account nr: 183656394

Reference: (taotleja nimi)

Originaalsünnitunnistuse tagastame koos esmapassiga.