Esmapass lapsele

Lapsele esmapassi taotlemine

Kui laps on alla 12 aasta vana, saad lapse esmapassi taotleda posti teel läbi EV Suursaatkonna Canberras. Seda võid teha samaaegselt lapse sünni Rahvastikuregistrisse kandmisega. Rohkem infot perekonnatoimingute kohta siin

Esmapassi taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  1. Apostillitud originaalsünnitunnistus (info apostillimise kohta)
  2. Isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet
  3. Esmapassi lisaankeet
  4. Mõlema vanema passikoopiad, kuhu on peale kirjutatud „Koopia õige“ + kuupäev + allkiri
  5. Kui üks lapsevanem ei ole Eesti kodanik, siis teise vanema nõusolek.
  6. Tasutud riigilõivu maksekviitung
  7. Lapse digitaalne dokumendifoto (foto nõuded). Dokumendifoto saada e-kirjaga otse ppa@politsei.ee, emaili teemareale märgi taotleja nimi ja sünniaeg/isikukood

Saada kõik dokumendid registreeritud postiga saatkonda aadressil

12 Darwin Avenue

Yarralumla ACT 2600

Konsulaarametnik kannab lapse Rahvastikuregistrisse ja edastab passitaotluse Politsei- ja Piirivalveametile Eestis.

Riigilõivud muutuvad iga kuu seoses valuutakursi kõikumisega, täpse riigilõivu summa jaoks võta ühendust EV Suursaatkonnaga Canberras.

Riigilõiv maksa EV Suursaatkonna Canberras Austraalia pangakontole.

Panga rekvisiidid:

ANZ Bank

Account name: Estonian Embassy

BSB: 012003

Account nr: 183656394

Reference: (taotleja nimi)

Originaalsünnitunnistuse tagastame koos esmapassiga.