Tõendid

Konsul saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti Rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele.

 

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) ja  Rahvastikuregistri väljavõtet (elukoht, nimemuutus, lapsed, vanemad) paberkandjal on võimalik tellida otse e-rahvastikuregistrist. Tellimuse esitamisel veenduge, et tellite tõendi  saatkonnast Canberras ja teile vajalikus keeles – saatkond ei saa hiljem väljastuskohta või tõendi keelt vahetada. Soovitame pärast tellimuse ja riigilõivu tasumist võtta saatkonnaga täiendavalt ühendust e-maili teel [email protected] ja teavitada, et olete avalduse tõendi saamiseks esitanud e-teenuses.

 

Tõendite tellimiseks otse saatkonnast tuleb pöörduda saatkonna poole ja saata vajalikud dokumendid aadressil [email protected]. Esitatavate dokumentide loetelu on järgnev:

  • taotlus (erinevad taotlusvormid vaata allpool)
  • taotleja passikoopia, millele peale kirjutatud “Koopia õige” + kuupäev + allkiri
  • riigilõivu tasumist kinnitav maksekviitung (riigilõivud erinevad olenevalt tõendist ning kõiguvad iga kuu seoses valuutakursi muutusega). Riigilõivu summa Austraalia dollarites on nähtav siin.

 

Saatkonna panga rekvisiidid:

ANZ Bank

Account name: Estonian Embassy

BSB: 012003

Account nr: 183656394

Reference: (taotleja nimi)

 

Konsuli poolt väljastatavad tõendid

Perekonnasündmuse tõend (k.a. ingliskeelne sünnitunnistus)

Konsulaarametnik väljastab perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõendeid.

Avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti või inglise keeles .

Rahvastikuregistri väljavõte

Kui soovite tõendit oma andmete kohta (elukoht, nimemuutus, lapsed, vanemad), siis on sobilik tellida rahvastikuregistri väljavõte.

Avaldus

Tõend isiku karistatuse kohta

Saatkonna kaudu saab tellida Eesti Karistusregistri teatise ingliskeelset tõendit.

Lisaks avaldusele saada meile ka Eesti Karistusregistri teatis, mille saad tellida siit https://www.rik.ee/et/karistusregister (avaldus ei pea olema digiallkirjastatud, võid selle välja printida, käsitsi allkirjastada ja tagasi sisse skännida). Soovitame karistusregistri väljavõttesse lisada ka arhiivi andmed.

 

NB! Konsulile esitatavad avaldused  peavad olema korrektselt täidetud ning taotleja poolt allkirjastatud. Konsulil on õigus küsida andmete või asjaolude täpsustamiseks lisateavet.

Muude tõendite osas palume konsulteerida saatkonnaga (nt juhtimisõiguse, Eestis makstud maksude, tööstaaži vms tõendamine).