Ühe-aastane sõrmejälgedeta pass

Kui sul on vaja uut passi ja sõrmejäljed on aegunud, kuid sul ei ole võimalik põhjendatult tulla EV Suursaatkonda Canberras uusi sõrmejälgi andma, siis on võimalik PPA E-taotluskeskkonnas või posti teel taotleda üheaastast sõrmejälgedeta passi.

OLULINE!

Isikut tõendavate dokumentide taotlusankeedil täida kindlasti teise lehe ülemine rida „Täidab 1-aastase kehtivusajaga Eesti kodaniku passi taotleja“. Üheaastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi riigilõiv on sarnaselt tavapassiga 60 EUR.