Tõendid ja tõestamiskohustus

Rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame asutustele esitada ingliskeelse väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist:

 • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõiguseid)
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust)

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused.

Tähelepanu! Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne väljavõte vajalike andmetega on Austraalias kehtiv ilma apostillita.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile consular.canberra@mfa.ee
 • saata posti teel aadressile 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600, Australia

Vajalikud dokumendid:

 • Avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt (siin sooviks kasutada manuses lisatud avaldust, kus on lahtrid tarviliku tõendi saamiseks)
 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 • riigilõiv 20 EUR/ 33AUD (riigilõiv dollarites muutub iga kuu alguses vastavalt valuutakursi muutusele)

Taotlusele lisage koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega 

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda pangakaardiga või võtke maksekviitung kaasa.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis http://www.eesti.ee/ e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. 

Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang.

Rohkem infot leiad Siseministeeriumi veebilehelt.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele.
Karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Saatkond saab selle põhjal väljastada ingliskeelse tõendi.

Vajalikud dokumendid

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult (dokumendi tellimise taotlusvorm manuses)
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest
 • Riigilõiv 30EUR/50AUD (riigilõiv dollarites muutub iga kuu alguses vastavalt valuutakursi muutusele)

Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia maksekviitungist

NB! Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.***

Dokumendi kinnitamine Apostille’ga

Austraalias või Uus-Meremaal väljastatud originaaldokumendid (näiteks sünni-, surma-, või abileutunnistus) tuleb Eestis kasutamiseks eelnevalt kinnitada Apostille’ga, mida saab teha Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) kas Canberras ( https://dfat.gov.au/ ) või osariikide pealinnades. Wellingtonis https://www.mfat.govt.nz/.