Eesti
English
Konsulaarinfo »

Muudatused Isikut tõendavate dokumentide seaduses alates 01.01.2017

10.01.2017

01.jaanuarist 2017.a. jõustus „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ muudatus, mis puudutab Eesti kodaniku passi ja välismaalase passi kehtivusaega: vähemalt 15aastastele taotlejatele, kes on esitanud avalduse uue kodaniku passi või välismaalase passi saamiseks peale 1. jaanuari, väljastatakse 10 aastase kehtivusega reisidokument.

 

Lisaks seadusele muudeti ka siseministri määrust „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord“ , mille kohaselt ei pea taotlejalt võtma sõrmejälgi, kui tema viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui viis aastat ja tema biomeetrilised andmed ei ole muutunud. Pikem sõrmejälgede taaskasutusaeg kehtib ka enne 1. jaanuari antud sõrmejälgedele. Sisuliselt tähendab see seda, et isikud saavad oma praegu kehtiva viieaastase passi kehtivusaja lõpukuudel esitada soovi korral taotluse posti või e-posti teel PPA-sse. Vt. Täpsemalt PPA lingilt https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/taiskasvanule/index.dot.

Küsimuste korral palun helistage 0409 798 474

 

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Canberras  tel. +61 (0) 409 798 474, e-post: embassy.canberra@mfa.ee